wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć / utrzymać aktywizację edukacyjną / zawodową.

Partnerzy

Lider Partnerstwa

Fundacja Educare et Servire – osoba prawna prowadząca szkoły - została założona i ufundowana przez Antoniego Kamińskiego - lokalnego lidera, społecznika oraz jednego z pionierów samorządu terytorialnego i gospodarczego w początkach lat 90-tych – na mocy notarialnego Aktu Powołania Fundacji z dnia 8 marca 2004 roku w Krakowie.

Educare et Servire jest organizacją pozarządową, o charakterze non-profit. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez szeroko rozumiane procesy edukacyjne, zmierzające do wzrostu samoświadomości społecznej oraz kreowania indywidualnych i zbiorowych postaw aktywnych. Misją Fundacji jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, aby - zgodnie z nazwą Fundacji „educare et servire” z łacińskiego oznacza „uczyć i służyć” – poprzez uczenie siebie i innych, mądrze i dalekowzrocznie wykorzystać wszelki potencjał lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów dla zrównoważonego rozwoju naszego regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców.

Autorskim pomysłem Zarządu Fundacji jest Szlak Słowiański Doliną Wisłoki, mega produkt turystyczny, promujący dziedzictwo kulturowe naszych Przodków: Słowian, którzy zamieszkiwali te tereny, co potwierdzone zostało licznymi badaniami archeologicznymi, grodów i osad słowiańskich, położonych wzdłuż rzeki Wisłoki, która ponad 1000 lat temu była granicą Państwa Wiślan. Wytyczenie ponad 300 km tras rowerowych, konnych, pieszych i wodnych przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Doliny Wisłoki i napływu turystów oraz utworzenie nowych małych firm dla ich obsługi, a tym samym nowych miejsc pracy, w których będą mogli pracować absolwenci naszej Szkoły. Pierwszą atrakcją na Szlaku Słowiańskim Doliny Wisłoki, jest Osada Słowiańska w Stobiernej www.osadaslowianska.pl, która jest pomysłem Piotra Kamińskiego, członka Zarządu Educare et Servire.

Więcej informacji o Fundacji na stronie www.educare.pl.

 

Partner krajowy

logo bdcBD Center sp. z o. o. jest profesjonalną, niezależną i dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - badawczą, funkcjonującą na rynku od 2001 roku.

Działając na rzecz komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do świata biznesu, BD Center specjalizuje się w realizacji badań społecznych, szkoleniach, projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu polityki społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. BD Center świadczy także pełen zakres usług analitycznych i konsultacyjnych.

Naszymi Klientami są instytucje działające w rozmaitych branżach i sferach życia publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

Dysponujemy zgranym i kreatywnym zespołem o znaczącym dorobku naukowym i bogatym doświadczeniu praktycznym. Posiadamy wysoce merytoryczną kadrę badawczą i analityczną
a fundament naszej działalności stanowią zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne i dokładne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów i oczekiwań, gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji o firmie na stronie www.bdcenter.pl.

 

Partner ponadnarodowy

logo tclTorridge Training Consultants Ltd jest częścią Stowarzyszenia OAKE Associates LTD. To ośrodek szkoleniowo-doradczy, położony w Walii w Wielkiej Brytanii. TTC udziela nieodpłatnego wsparcia organizacjom NGO i firmom szkoleniowym, które chcą organizować bezpłatne szkolenia dotyczące podnoszenia kompetencji twardych i miękkich uczestnikom o niższych szansach (m.in. osobom sprawującymi opiekę nad osobami zależnymi).

Poza doradztwem, TTC zajmuje się również prowadzeniem szkoleń dla osób w wieku 16+ do 60+, badaniami społecznymi i rozwojem nowych technologii.

TTC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych m.in. Leonardo da Vinci i Grundwig, metod i narzędzi dotyczących godzenia życia zawodowego i prywatnego, tzw. „Work-Life Balance” (WLB), oraz współpracy z organizacjami w Walii stosującymi określone modele współpracy multisektorowej na rzecz upowszechnienia praktyk WLB (m.in. Rada Miasta Wrexham w Walii).