wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć / utrzymać aktywizację edukacyjną / zawodową.

Do pobrania

Dokumenty do pobrania - Ogólnopolskie warsztaty dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania z Platformy NEETAKTYWIZACJA

Regulamin rekrutacji do projektu - Ogólnopolskie warsztaty - zad. 5

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny dla użytkownika

Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika

Wniosek o zwrot kosztow dojazdu

Wniosek o zwrot kosztow dojazdu (samochód)

 

Dokumenty do pobrania - Spotkanie potestowe

Regulamin rekrutacji do projektu - zad. 4

 

Dla użytkowników

Umowa uczestnictwa w projekcie

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny dla użytkownika

Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika

 

Dla odbiorców docelowych

Umowa uczestnictwa w projekcie

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny dla użytkownika

Załącznik nr 1 do umowy - Oświadczenie uczestnika/czki

Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie o przynależności do kategorii NEET

 

 


Dokumenty do pobrania - Spotkanie merytoryczne

Regulamin rekrutacji do projektu - zad. 1


Dla użytkowników

Umowa uczestnictwa w projekcie

Wniosek o nocleg

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Załącznik nr 1 do Umowy (Regulamin Uczestnictwa)

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny dla użytkownika

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika/czki

Załącznik nr 2 Oświadczenie - wizerunek


Dla odbiorców docelowych

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Umowy (Regulamin Uczestnictwa)

Załącznik nr 2 do Umowy (Oświadczenie uczestnika-czki)

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny dla odbiorcy docelowego

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności do kategorii NEET

Załącznik nr 3 Oświadczenie wizerunek

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

 

Dokumenty do pobrania - Testowanie

Regulamin rekrutacji do projektu - zad. 2


Dla użytkowników

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do umowy - Oświadczenie uczestnika/czki

Wniosek o nocleg

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz rekrutacyjny dla użytkownika

Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie - wizerunek


Dla odbiorców docelowych

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Umowy (Oświadczenie uczestnika-czki)

Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz rekrutacyjny dla odbiorcy docelowego

Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie o przynależności do kategorii NEET

Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie wizerunek

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

 

Dokumenty do pobrania - Debata międzynarodowa

Regulamin rekrutacji do projektu - zad. 3


Dla użytkowników

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do umowy - Oświadczenie uczestnika/czki

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz rekrutacyjny dla użytkownika


Dla odbiorców docelowych

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Umowy (Oświadczenie uczestnika-czki)

Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz rekrutacyjny dla odbiorcy docelowego

Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie o przynależności do kategorii NEET

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem